Artikeldokument
Dokumentfunktion, kod T0153

Ny artikel
Artikelinformationshuvud
Utfärdandetidpunkt, T0151
2020-10-22 22:03:02.2541281Z
Informationslämnarens identitet, GLN, T1124
7350068450006 - Grönsöö Säteri AB
Informationsmottagarens identitet, GLN T3809
7381034999991

Varumärkesägarens identitet, GLN T3750
7350068450006
Varumärkesägarens namn, T3752
Grönsöö Säteri AB
Senaste ändringstidpunkt, T4008
2018-12-19 15:09:23Z

Publiceringstidpunkt T4009
2018-11-23 00:00:00Z
Första giltighetstidpunkt, T3806
2018-11-23 00:00:00Z

Tillverkarens
Tillverkarens identitet, GLN, T1115
7350068450006
Tillverkarens namn T3811
Grönsöö Säteri AB

Övriga partner
Partens roll, kod, T3788
Distributör (DISTRIBUTOR)
Partens identitet, GLN, T3786
7300009008537
Partens namn, T3787
3P

Kontakter
Kontaktens identitet, GLN T3789
7350068450006
Kontaktens namn, T3790
Grönsöö Säteri AB
Kontaktens adress, T3791
Kungs-Husby Grönsö 11 74599 ENKÖPING

Typ av kontakt, kod, T3792
Konsumentkontakt (CXC)

Villkor/regler för försäljning
Villkor för försäljning till konsument, kod T4131
Över disk (3)

Artikelidentitet
Artikelns identitet, GTIN, T0154
07350068451041
Varumärke T0143
Grönsöö
Undervarumärke T2230
Grönsöömust

Målmarknadsområde, kod T4011
Sverige (752)
Artikelnivå, kod T4010
Basnivå (BASE_UNIT_OR_EACH) (BASE_UNIT_OR_EACH)
Är artikeln på basnivå T4012
true

Trade Item Description
Hyllkants/kvittotext, T3337
Svenska - Grönsöömust 0,0%

Functional name, T0018
Svenska - Äppelmust

Artikelbeskrivning, T3810
Svenska - Grönsöömust 18 750ml

Size
Förpackningsstorlek T3338
Svenska - 750 ml

Produktklass
Produktklass, kod, T0280
10000220
Category Definition
Inkluderar alla produkter som kan beskrivas / observeras som en färdig att dricka, kolsyrad eller icke-kolsyrad dryck som är gjord uteslutande från den extraherade vätskan av innehållet i en frukt eller en blandning av frukt och grönsaker juice med frukt som främsta kännetecken. Dessa produkter har behandlats eller förpackas på ett sådant sätt att förlänga sin hållbarhet. Produkterna inkluderar enskilda och blandade rena juicesorter. Exkluderar produkter som färska och frysta drickfärdiga juicer och inte drickfärdig juice, babyspecialiserade drycker samt grönsaksjuice och blandade grönsaker / frukt juice med grönsaker som främsta kännetecken.
Category Name
Juice - drickfärdig (med lång hållbarhet)

Artikelstatus
Är artikeln en konsumentartikel T4037
Ja
Nej
Är artikeln beställningsbar, T0017
Ja
Nej
Är artikeln en logistisk enhet T4038
Ja
Nej

Är artikeln fakturerbar T4014
Ja
Nej
Artikelavisering, kod T3495
Slutgiltig (FINAL)
Tillgänglighetstidpunkt för slutkund, T2227
2019-01-15 00:00:00Z

Är artikeln en tjänst T4119
Ja
Nej
Ej applicerbar
Ospecificerad
Första leveranstidpunkt T3742
2019-01-10 00:00:00Z
Tillgänglighetstidpunkt T4727
2019-01-01 00:00:00Z

TradeItemPrice
Pris på artikel T4154
53
Valuta prislista T0204
Swedish Krona[SEK]

Förpackning
Är förpackningen returnerbar, T0277
Ja
Nej

Packaging
Förpacknings-/kollityp, kod, T0137
Flaska (BO)
Förpackningsegenskap, kod T4237
Skruvkapsyl (SCREW_CAP)

Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterial, kod, T1188
(METAL_ALUMINUM)METAL_ALUMINUM
Förpackningsmaterialets vikt, värde, T1189
6 Gram (GRM)
Förpackningsmaterialets färg, kod
()

Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterial, kod, T1188
(GLASS)GLASS
Förpackningsmaterialets vikt, värde, T1189
450 Gram (GRM)
Förpackningsmaterialets färg, kod
()

Mått
Är artikeln en variabelmåttvara T0186
Ja
Nej
Artikelns bredd, värde, T4017
75 (MMT)Millimeter
Artikelns djup, värde, T4018
75 (MMT)Millimeter

Artikelns höjd, värde, T4019
310 (MMT)Millimeter
Artikelns bruttovikt, värde T4020
1206 (GRM)Gram (GRM)
Måttenhet, kod T3780
750 Milliliter (MLT)

Stacking
Tryckkänslighet T0157
1
Typ av tryckkänslighet, kod, T3848
Staplingsbarhet, ospecificerad (UNSPECIFIED)

Temperaturinformation
Bas för temperaturangivelse, kod, T3822
Förvaring och hantering (STORAGE_HANDLING)
Högsta temperatur, värde, T3796
40 (CEL)CEL
Minimum förvaringstemperatur. T3797
1 (CEL)CEL

Temperaturinformation
Bas för temperaturangivelse, kod, T3822
Transport (TRANSPORTATION)
Högsta temperatur, värde, T3796
40 (CEL)CEL
Minimum förvaringstemperatur. T3797
1 (CEL)CEL

Ursprung
Tillverkningsland T0168
Sverige (752)

Märkning
Är priset märkt på förpackningen T1190
Ja
Nej
Är förpackningen returnerbar, T0277
Ja
Nej

AIDC information
Förekomst av streckkodad information, kod T3747
ALWAYS
Streckkodstyp, kod T0187
EAN UPC (EAN_UPC)

Skatter, avdrag
Skattetyp, kod T0194
Mervärdesskatt (VAT)
Skattemyndighet, kod T4033
9SE:GS1 Sweden
Duty Fee tax

Skattesats T0195
12


Marknadsföringsinformation
Näringspåstående T4193
Svenska - Utan tillsatt socker

Portionsinformation
Ingrediensförteckning T4088
Äpple 100%

Alkohol
Alkoholhalt, volymprocent, T2208
0
Årgång T4203
2018