Artikeldokument
Dokumentfunktion, kod T0153

Ny artikel
Artikelinformationshuvud
Utfärdandetidpunkt, T0151
2020-08-06 21:56:04.7280247Z
Informationslämnarens identitet, GLN, T1124
7322549730013 - SCA Hygiene Products SE72
Informationsmottagarens identitet, GLN T3809
7381034999991

Varumärkesägarens identitet, GLN T3750
7322540000009
Varumärkesägarens namn, T3752
SCA HYGIENE PRODUCTS
Senaste ändringstidpunkt, T4008
2016-02-04 13:11:34Z

Publiceringstidpunkt T4009
2016-01-25 00:00:00Z
Första giltighetstidpunkt, T3806
2016-01-24 20:00:00Z

Tillverkarens
Tillverkarens identitet, GLN, T1115
7322549900003
Tillverkarens namn T3811
SCA Hygiene Products

Villkor/regler för försäljning
CINXSL_isBasePriceDeclarationRelevant
Ja
Nej
Ej applicerbar
Ospecificerad

Artikelidentitet
Artikelns identitet, GTIN, T0154
07322540394108
Varumärke T0143
Tork
Målmarknadsområde, kod T4011
Sverige (752)

Artikelnivå, kod T4010
Basnivå (BASE_UNIT_OR_EACH) (BASE_UNIT_OR_EACH)
Är artikeln på basnivå T4012
true

Trade Item Description
Hyllkants/kvittotext, T3337
Engelska - Tork Mild Mini Liquid Soap, 475ml

Hyllkants/kvittotext, T3337
Svenska - Mild Flyt Tvål S2

Functional name, T0018
Svenska - soap

Functional name, T0018
Engelska - General Personal Hygiene Other

Artikelbeskrivning, T3810
Engelska - Tork Mild Mini Liquid Soap, 475ml

Artikelbeskrivning, T3810
Svenska - Mild Flyt Tvål S2

Size
Förpackningsstorlek T3338
Svenska - 1P

TULLSTATISTISKT NUMMER
Importklassificering, kod T3302
34012090
Importklassificeringstyp, kod T3849
INTRASTAT combined (INTRASTAT_COMBINED_NOMENCLATURE)

Produktklass
Produktklass, kod, T0280
10000786
Category Definition
Includes any products that can be described/observed as General Personal Hygiene products, where the user of the schema is not able to classify the products in existing bricks within the schema. Excludes all products currently classified within the Personal Hygiene Products family, such as Adult Incontinence Products, Feminine Hygiene products, Oral Hygiene products, Toilet Paper.
Category Name
Allmän personlig hygien - övrigt

Artikelstatus
Är artikeln en konsumentartikel T4037
Ja
Nej
Är artikeln beställningsbar, T0017
Ja
Nej
Är artikeln en logistisk enhet T4038
Ja
Nej

Är artikeln fakturerbar T4014
Ja
Nej
Tillgänglighetstidpunkt T4727
2015-11-02 00:00:00Z
CINXSL_IsNonSoldTradeItemReturnable
false

CATALOGUEPRICE
TradeItemPrice
25.74 Swedish Krona[SEK]
PriceEffectiveStartDate
2015-12-18 00:00:00Z

Förpackning
Är förpackningen returnerbar, T0277
Ja
Nej

Packaging
Förpacknings-/kollityp, kod, T0137
Påse (BG)
Villkor för förpackningsmaterial, kod, T0189
12:Återvinningsavgift betald

Mått
Är artikeln en variabelmåttvara T0186
Ja
Nej
Artikelns bredd, värde, T4017
92 (MMT)Millimeter
Artikelns djup, värde, T4018
92 (MMT)Millimeter

Artikelns höjd, värde, T4019
164 (MMT)Millimeter
Artikelns bruttovikt, värde T4020
524.25 (GRM)Gram (GRM)
Måttenhet, kod T3780
1 Styck (H87)

Jämförmängd färdigvara, värde T0147
1
Måttenhet för jämförmängd T0312
Styck (H87)
Jämförmängd färdigvara, värde T0145
Per styck (PER_PIECE)

Stacking
Tryckkänslighet T0157
1
Typ av tryckkänslighet, kod, T3848
Staplingsbarhet, ospecificerad (UNSPECIFIED)

CINXSL_DANGEROUSSUBSTANCE
CINXSL_isDangerousSubstance
Ja
Nej
Ej applicerbar
Ospecificerad

Säkerhet
CINXSL_sDSSheetNumber
420502
Signalord enligt GHS, kod T5044
()

Ursprung
Tillverkningsland T0168
Sverige (752)

Märkning
Är priset märkt på förpackningen T1190
Ja
Nej
hasBatchNumber
Ja
Nej
Är förpackningen returnerbar, T0277
Ja
Nej

Skatter, avdrag
Skattetyp, kod T0194
Mervärdesskatt (VAT)
Skattemyndighet, kod T4033
9SE:GS1 Sweden
Duty Fee tax

Skattesats T0195
25


CINXSL_SUSTAINABILITY
CINXSL_doesTradeItemContainPesticide
Ja
Nej
Ej applicerbar
Ospecificerad